top of page

Graduated students

Class of 2022

Dr. Mengxiang Zhou  (Dongfeng Motor Corporation)

Peng Jiang (The Hong Kong Polytechnic University)

Gang Sheng (Shanghai Micro Electronics Equipment Co., Ltd)

Xiangyang Chen (Huawei Technologies Co., Ltd)

Guozhu Li (United Automotive Electronic Systems Co., Ltd)

Ziyi Chen (Dongfeng Motor Corporation)

Qianqian Mu (Wuhan Guide Infrared Co., Ltd)

Class of 2021

Daxin Wen  (The Chinese University of Hong Kong)

Lei Li (SANY Group)

Class of 2020

Dr. Lei Xu  (Nanjing University of Science and Technology)

Bowen Sun (China Metallurgical Science and Industry Group)

Wei Wang (Dongfeng Commercial Vehicle Technology Center)

Wei Dai (Dongfeng Nissan Automotive Company)

Class of 2019

Dr. Nasreldin Mohmoud (Jiangsu University)

Jian Liang  (United Automotive Electronics Co., Ltd.)

Class of 2018

Hai Wang (SAIC Maxus Automobile Co., Ltd.)

Di Xia (SAIC General Motors Co., Ltd.)

已毕业学生
bottom of page